Informační wikiweb vlády (idea)

Sdílet

Problém této vlády, tedy nejen této a nejen vlády, prakticky všech (politických) subjektů je špatná komunikace s občany/voliči. Ne, že by zcela nekomunikovali, ale jejich komunikace je jen nárazová: řešená přes média (noviny, televize, rozhlas…) a otázky, které v nich zodpoví jsou další den nahrazeny novějšími informacemi a tak se jejich odpovědi i nové otázky ztrácí. Pokud používají internet – své weby (blogy, oficiální stranické stránky…), tak jejich vyjádření k tématu jsou většinou jen úzký tunel informací \„jak to vidí oni\“…

Hodně mě vadí, že pokud potkám téma, kterému nerozumím a chci jej pochopit, musím relevantní informace složitě dolovat z internetu. Zorientovat se, kdo je pro a proč, kdo proti a z jakých důvodů, jaké jsou hlavní možnosti a jaké to všechno má souvislosti, je tudíž pro jedince strašně náročné. Drtivá většina (včetně mě) to vzdá a tak jeho názor na to téma je pak tvořen jen tím, kterému politikovi jeho slova věříme.

A přitom web je ideální nástroj ke komplexnímu sdělení informací – neomezený prostor, názornost (obrázky, videa…), jednoduché provázání tématů, jednoduché \„důkazování\“ pomocí odkazů na jiné internetové zdroje…

Odstartování tohoto dlouho plánovaného postu bylo spuštění \„informačně politického\“ webu www.demagog.cz (inspirován 2 roky starého slovenského projektu www.demagog.sk). Co z něj může vyrůst si můžu představit z jeho slovenského předchůdce – takže palec nahoru. Tento web tedy může napomoci se lépe rozhodnout \„komu jeho slova věřit\“.

Co bych tedy chtěl? Co mi to vlastně schází?

Chtěl bych webové stránky typu wikipedie, kde budou stručně ale srozumitelně vyjmenovány všechny aspekty k určitému tématu. Vše prolinkované s důrazem na vzájemné souvislosti.

Myslím, že srovnání s wikipedií je ten nejlepší příklad – ač ne ideální.

První stránka tématu by měla mít strukturu vymezující jednotlivé směry. Informace musí být stručné a jasné – pokud se tohle pravidlo nedodrží ani na první úrovni, je web zbytečný; studovat kvanta informací hned na začátku nikdo nebude.

Struktura webu

Nejdříve stručné shrnutí – odstavec, dva – tématu pro uvedení do děje; základní fakta, příčiny… Pak už samotný rozbor:

Ideální by asi byla tabulka, kde každý sloupec bude reprezentovat určitý směr – např PRO a PROTI nebo ŘEŠENÍ A, ŘEŠENÍ B, ŘEŠENÍ C.
Jejich zastánce, důvody a důsledky.

Jako částečný vzor si můžete vzpomenout sem tam před volbami používané srovnání volebních programů politických stran.

Tabulka pak bude obsahovat logické bloky k tématu:

 • kdo je v tomto táboře (politické strany, jiné organizace, osobnosti…)
 • kdo je proti (pokud není v jiném táboře/sloupci)
 • argumenty pro
 • argumenty proti (případně spojit do jedné části, protože se uváděná data objeví ve jednotlivých sloupcích)
 • rozšířit o další bloky podle tématu – např. bližší rozbor jednotlivých částí, pokud je téma to široké…

U argumentů (pro a proti) pak stručně důvod, a pokud není osvětleno dostatečně (což nebude u většiny), odkaz na stránku s podrobnějším rozborem, včetně souvislostí (další a další odstavce a stránky) – ovšem opět se nepouštět do obsáhlých elaborátů – k tomu využít linky na externí zdroje.

Podrobnější stránka pak buď také tabulka (je-li to nutné) ale hlavně náhled na podtéma z obou (všech) stran – tj. opět PRO a PROTI… (a podobně)

A samozřejmě opět bez sáhodlouhých textů – snaha o jasné stručné texty.

Nejdůležitější postoj ke každé stránce webu je \„důvody pro a důvody proti\“ !!

Kdo by měl/mohl tohle dělat? + důvod

 • vláda – vzhledem k tomu, že jsem článek nazval \„informační web vlády\“ – je ta první, která by měla vysvětlovat všechny své kroky k různým tématů a touto \„wiki\“ by svou komunikaci s voliči nešlápla vedle, naopak

  web http://icv.vlada.cz/ znám, není špatný, ale není to to pravé ořechové (a krom toho zaměřený jen na reformy) – typ \„melou tu svou\“

 • nezávislá skupina/organi­zace – sám bych tohle viděl jako ideální projekt pro studenty VŠ politického a novinářského zaměření (demagog.cz také dělají studenti VŠ) – a klidně by to mohlo být součást výuky (zadat rozbor tématu jako cvičení…)
 • internetový zpravodajský web – ty už dělají určité rozbory či tématické speciály, takže vytvoření této wiki by u nich neměl být problém – prostě jen známé informace zpracovat do jednodušší formy
 • (každá) politická strana – doplněk ke svým tiskovým zprávám a blogům, shrnutí jak jednotlivé argumenty (pro, proti) vidí oni a jejich komplexní rozbor z jejich strany

Tohle je výzva

má soukromá výzva – pro osoby na VŠ (jak studenty, tak profesory) a novináře. U vás si spuštění tohoto projektu dokážu docela snadno představit.

Vláda, od které bych to uvítal nejvíce, se asi nechytne (je nějaká možnost ji tohle napsat?) a politické strany si vymyslí nějakou výmluvu; proč by nám voličům přece měli srozumitelně vysvětlovat své činy a kecy…

Namátkou jaká témata bych rád viděl rozebrána:

 • škrty a úspory pro rok 2013
 • kandidáti na prezidenta
 • pakt rozpočtové kázne
 • přijetí eura
 • vystoupení z EU
 • půjčka MMF

…těch témat jsou desítky – ale co je pro a proti nám nikdo nenabídne – jen si mele tu svou \„pravdu\“

PS: víte, že vládní/státní weby mívají sekci \Na pravou míru\ :)

Doba vzniku první verze tohoto blogpostu: 3:13:26 (h:m:s)

tagy: ,
Publikováno: 08.03.2012 22:22
Knedle

Související články

blog comments powered by Disqus