Prodej movitého majetku (auta) přes opatrovnický soud

Sdílet

Základní premisa:

Chcete prodat auto, které vlastní nezletilý/í (například jej zdědil/i), protože jste jejich zákonný zástupce (rodič, osvojitel, poručník…). Víte, že musíte „jít“ přes opatrovnický soud – tj. získat jeho souhlas, jenže absolutně netušíte jak na to…

Skororeklama

https://www.ovdoveli.org/

Omáčka:

Takže vlezete na net a gůglíte nějaký bližší popis tohoto problému. Jenže tento článek před prosincem 2013 ještě neexistoval, a tak nenajdete nic.

Vyrazíte tedy na nejbližší soud, u nějž jste si ověřili, že v něm existuje opatrovnické oddělení, tam nastíníte svou situaci a dozvíte se, že „stačí“ na podatelnu zanést:

 • kupní smlouvu
 • žádost o schválení kupní smlouvy

Protože jste skeptik, pro jistotu zašlete onu Žádost nejdříve e-mailem, abyste si potvrdili, že ji nebudete muset nějak upravovat, protože bude blbě; přece jenom těch informací je počertech málo.

A nepletli jste se: zpět vám přijde odpověď s informací, že ona žádost se musí nazývat: „Návrh na schválení právního úkonu za nezletilé – schválení kupní smlouvy“. (a dále také: K tomuto návrhu je dále třeba předložit originál uzavřené kupní smlouvy. Návrh na schválení právního úkonu za nezletilé musí obsahovat vlastnoruční podpis zákonného zástupce nezl. dětí. – to první +- víte, to druhé vlastně nedokážete udělat jinak)

S velkou slávou po opravách odevzdáte onu přejmenovanou žádost s kupní smlouvou na podatelně dotazovaného soudu.

Za tři týdny se vám ozve jiná osoba ze soudu, že to máte skoro komplet špatně. Přijdete na další osobní pohovor, kde si vše vysvětlíte:

 • žádost/návrh je ok, jenom má blbej název,
 • smlouva je blbě
 • a je třeba ještě souhlas s opatrovnictvím, protože nemůžete jako zákonný zástupce prodávat majetek svého nezletilého

Poprosíte o zaslání mustru na ten souhlasu s opatrovnictvím, čímž odstartujete neuvěřitelných 61 e-mailů, než se celá věc dokončí (pokud je k dnešku konec – což si nejsem jist).

Za ty e-mejly jste už od toho prvního neskutečně vděčný, protože jinak by to znamenalo osobní návštěvy vždy poté, co byste odevzdali špatný papír – a že by jich bylo. Díky RŽ!

Řešení:

Edit: 27 1 2018 – aktualizovány odkazy na vzory

EDIT: 17 4 2024 – aktulizovany odkazy (ty hned pod)

1 kolo papírů na soud:

 • Žádost o ustanovení kolizních opatrovníků (zákonný zástupce) / vzor / +
 • Souhlas s ustanovením kolizních opatrovníků v pro schválení kupní smlouvy (opatrovník/ci) / vzor /

zpět dostanete Usnesení o schválení kolizních opatrovníků

2 kolo papírů na soud:

 • Vzdání se odvolání k ustanovení kolizních opatrovníků (zákonný zástupce, opatrovník/ci) / vzor /

čeká se na nabytí právní moci Usnesení…

3 kolo papírů na soud:

 • Návrh na schválení právního úkonu za nezletilé (žádá/podpis zákonný zástupce) / vzor / a k němu:
 • Kupní smlouva (kde datum musí být až po nabytí právní moci Usnesení, což bylo urychleno těmi odvoláními se; prodejci jsou nezletilí v zastoupení opatrovníků; doporučení: nepsat žádné paragrafy, nedomlouvat žádné peněžní sankce, a hlavně zkontrolovat všechny údaje – RČ, SPZ, stavy KM aj aj) – (opatrovník/ci + kupce + ověření podpisů od obecního úřadu)
 • Prohlášení autobazaru – aktuální tržní cena auta této značky (tohoto roku výroby, vybavení…); a je vhodné, aby byla stejná nebo menší než ta v kupní smlouvě
 • Usnesení soudu o dědictví (v případě, že nabyli majetek dědictvím)

Pak dostanete vyrozumění soudu, s datem a časem, kdy se máte stavit na projednání tohoto soudního případu.

Soudní stání je naštěstí jen jedno, rozdělené na 2 části – v té první je “zjišťování stavu”:

 • soudce víceméně přečte kompletní spis (žádost, kupní smlouvu, dědictví, souhlasy, prohlášení autobazaru…) – vše do diktafonu
 • podrobí zákonného zástupce výslechu (proč prodává, co udělá s penezi a plno dalších věcí okolo)
 • zeptá se i opatrovníků, zda souhlasí
 • je přítomen i zástupce města (ze sociálního odboru?), tak i jeho, zda souhlasí

následuje přestávka, kdy si soudce vypracuje rozhodnutí, na čež následuje část druhá – oznamovací:

 • soudce přečte rozsudek
 • a je vhodné se pak vzdát se odvolání proti rozsudku (zákonný zástupce, kolizní opatrovníci, pracovník města)

Vše se (v jednom případě) zvládlo za 50 minut. (s čekáním na opožděný start jednání pak 75 minut).

Plusmínus za 14 dní by měl přijít Rozsudek jménem republiky (schválení kupní smlouvy). Neplatí se nic.

Poslední zastávka je pak na dopravním inspektorátu, kde přepíšete auto na nového majitele, s sebou pak:

 • velký techničák
 • rozsudek soudu
 • kupní smlouvu (jsou tam iniciály všech dotčených)

(No a to vše – snad jsem na nic nezapomněl)

A pak někdy dostanete ještě od soudu kupní smlouvu (která byla součástí spisu). Čímž uzavřete 3 měsíce snahy prodat auto, které nepotřebujete a potřebovat dalších 15 let nebudete…


Další výzva na sebe nemusí dlouho čekat: přesun trvalého bydliště do domu, který patří nezletilým, jímž jste zákonným zástupcem. A hádejte – opět přes opatrovníka/y.

Doba vzniku první verze tohoto blogpostu: 2:18 (h:m)

tagy: ,
Publikováno: 03.12.2013 23:29
Knedle

Související články

blog comments powered by Disqus